Bán thơ Nguyễn Duy, lấy tiền ủng hộ Nhịp cầu Hoàng Sa

12/02/2015
Bìa tập thơ của Nguyễn Duy.  Ảnh: Lê Tuấn Anh

Bìa bản thảo bài thơ của Nguyễn Duy. Ảnh: Lê Tuấn Anh nhà Thanh Chung NY.

HM Blog. Cả đời lão Cua không thuộc nổi một bài thơ nào, thế mà bây giờ ông Huy Đức bắt tôi đi bán thơ Nguyễn Duy để lấy tiền xây nhà cho bà mẹ Hoàng Sa. Mình nhớ mang máng, ông Nguyễn Duy chuyên đề thơ lên áo tơi, nón mê, quang gánh, váy của các bà đi chợ và bảo đó là thơ dân tộc 🙂

Biết là trái nghề nhưng vẫn phải làm, sếp Osin bảo không nghe, nhỡ lão ấy ở vậy, không lấy vợ thì khổ đời mình vì suốt ngày các em hỏi, Osin có vợ chưa, lấy cô nào chưa. Mình đoán, sau cái vụ bán thơ, xây nhà xong cho bà mẹ Hoàng Sa, thế nào lão Huy Đức cũng cưới một cô.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: