Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời

13/02/2015
 Nguyễn Bá Thanh (1953-2015).

Nguyễn Bá Thanh (1953-2015).

Tin trong nước cho hay, Trưởng ban Nội chính, ông Nguyễn Bá Thanh, đã mất trưa ngày 13-2-2015 sau hơn nửa năm điều trị bệnh rối loạn sinh tủy ở Singapore, Mỹ và Việt Nam.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: