Đi café Khuyên với anh Bút Lông

05/03/2015
Trong câu lạc bộ Khuyên. Ảnh: HM

Trong câu lạc bộ Khuyên. Ảnh: HM

Mới về chưa hết jet lag, ngày ngủ đêm chong đèn đợi sáng, đầu bù tóc rối, chẳng nghĩ được cái gì nên hồn. Sợ bác Cua buồn, hôm qua (4-3-2015), bạn Hương (Trần Lan Hương – WB) nhắn mình đi café chỗ Khuyên của Mẹc, hai cái tên rất buồn cười, nghe như khuyên ai mua xe Mercedes.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: