Tri ân Gạc Ma, Colin, Len Đao

14/03/2015
Biểu tình kỷ niệm sự kiện Gạc Ma tại bờ Hồ 14-3-2014. Ảnh: Ngà Voi

Những người tự nguyện kỷ niệm sự kiện Gạc Ma hôm nay tại bờ Hồ (14-3-2014). Ảnh: Ngà Voi

TPO. Nói về ngày 14/3/1988, cần nói đầy đủ các diễn biến ở Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin, và đặt trong tổng thể chiến dịch CQ88 (Chủ quyền 88). Đó là điều cần làm, để khơi dậy lòng tự hào, sự kính phục, sự tri ân với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, để chúng ta không có lỗi với các chiến sỹ đã hy sinh và đồng đội của họ.

Read the rest of this entry »


Gặp những dị nhân đất Hà Thành

14/03/2015
Quán bia GoldMalt. Ảnh:  Phạm Cách Thành.

Quán bia GoldMalt. Ảnh: Phạm Cách Thành.

Hôm thứ 4 (11-3-2015), em Ngà Voi nhắn qua FB, anh Cua tới quán beer Tiệp Gold Malt ở đầu đường Ngô Thì Nhậm, có anh Ba Tê ở đó. Tới nơi thấy một anh cười cười, nói giọng miền Nam và bảo em Cua ngồi đây, làm cốc beer.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: