Gặp chị Hồng Ngát

15/03/2015
Lướt web, Facebook. Ảnh: HM

“Teen” Hồng Ngát lướt web, Facebook. Ảnh: HM

Hôm trước Tổng Cua gặp dị nhân Ba Tê (3T) thế kỷ 21, chiều qua (14-3-2015) mình gặp một mỹ nhân…thế kỷ 20. Giới văn nghệ sỹ đồn thổi, nhà thơ Việt Phương mê ba nhà thơ có tên N (Thanh Nhàn, Hồng Ngát, Ý Nhi) nhưng lại lấy L (Lan). Nay mình gặp 2 trong 3 N đó, từ dị nhân 3T đến mỹ nhân 2N cũng là một kiểu tái hòa nhập hay.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: