HQ Tuấn: Để được làm người tử tế

27/05/2015
Hãy sống cho tử tế. Ảnh: Internet

Hãy sống cho tử tế. Ảnh: Internet

Trong một thời gian dài, Việt Nam đã chọn mô hình tăng trưởng kinh tế có tính “đi tắt đón đầu”, chọn cái dễ mà làm, dựa vào nguồn ngoại lực và tài nguyên sẵn có, và hệ quả là đã làm triệt tiêu nội lực, thỏa hiệp với tiêu cực và chèn ép người tử tế…

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: