Bphone – Bom-phone

30/05/2015
Bphone 2. Ảnh: Bphone website

Bphone 2. Ảnh: Bphone website

Thấy trên mạng có nhiều thông tin về Bphone, có vài bạn đọc hỏi tại sao Hiệu Minh blog không nói gì.

Biết nói gì khi chủ blog không có Bphone trong tay, chưa nhìn thấy mặt mũi của quả “Bom – Phone” của anh Tử Quảng ra sao. Một khi không biết, không thấy, không sờ, không dùng, hãy wait and see – đợi và xem thế nào. Các bạn đừng ném đá nếu chưa dùng sản phẩm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: