Khuyên Club bán “Quan tham”

19/06/2015
Bìa tập tranh. Ảnh: Khuyên Club

Bìa tập tranh. Ảnh: Khuyên Club

Khuyên Club là nơi tụ tập của các nhà báo trẻ ở thế kỷ này và cả thế kỷ trước. Thỉnh thoảng tôi cũng tới đó chơi, vui nhiều, chưa thấy buồn, trừ ngày mưa.

Gọi là “Khuyên” vì các cụ sống quanh đó nuôi chim vành khuyên hót véo von. Nhưng cảnh “cá chậu chim lồng” nên tiếng hót cũng hạn chế, thân phận hơi giống nhà báo xứ Việt, mỗi bài đăng có tới chục cái “lồng” chụp lên đầu, chưa kể đi tác nghiệp bị đấm vỡ mặt. Bảo sao báo nước mình khó hay. Thương lạ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: