Về chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng

TT B. Obama và TBT NP Trọng. Ảnh: BBCVN
TT B. Obama và TBT NP Trọng. Ảnh: BBCVN

BBC Việt Nam có cuộc tọa đàm với chủ đề “Bang giao Việt Mỹ và chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Trọng” với sự tham gia của ba học giả Ngô Vĩnh Long, Trần Việt Thái và Jonathan London.

Continue reading “Về chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng”