VOA: Clip cuộc họp báo của TT B. Obama và TBT NP Trọng

07/07/2015

Read the rest of this entry »


Chuyên gia KT miệt vườn ĐTV góp ý về XNK của Việt Nam

07/07/2015
Giá trị XNK VN 1994-2014 kèm theo các mốc quan trọng. Ảnh và số liệu: ĐTV

Giá trị XNK VN 1994-2014 kèm theo các mốc quan trọng. Ảnh và số liệu: ĐTV

Tôi đọc thường xuyên Hiệu Minh blog và ít khi còm vì lý do ngại viết và chẳng biết viết gì. Nhưng thấy bác chủ tung chưởng về đề tài kinh tế, mình làm trong ngạch đó mà ngồi im, cảm thấy có lỗi với bà con trong hang Cua.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: