Đức Hoàng VNE: Anh hùng Hot Dog

Hot Dog - món ưa thích của dân du lịch. Ảnh: Internet
Hot Dog – món ưa thích của dân du lịch. Ảnh: Internet

Bài trên VNE của nhà báo Đức Hoàng. Bài này có nhiều ẩn ý rất tuyệt “Những bất cập trong xã hội, không được tạo ra bởi chính bất cập, mà bởi những người chấp nhận sống chung với chúng”. Giáo dục, tuyên truyền, rồi truyền thống gia đình đã tạo tâm lý cho người Việt thích dựa vào người khác. Vì thế kẻ quyền thế mới có đất lộng hành, trộm cắp ngang nhiên.

Continue reading “Đức Hoàng VNE: Anh hùng Hot Dog”