Lan man về hút thuốc lá

13/07/2015
Khói thuốc giết người thầm lặng. Ảnh: Internet

Khói thuốc giết người thầm lặng. Ảnh: Internet

Trong nghiện ngập có một thứ dễ từ bỏ nhất đó là bỏ thuốc lá. Sáng hứa sẽ bỏ, chiều lại hút, bỏ được một tuần nhưng đi café với bạn phì phèo, không chịu nổi, lại tái…hút. Đại loại có hàng ngàn lý do giải thích chút lòe lửa trên tay.

Hút làm ảnh hưởng đến người xung quanh cũng hít vào một lượng gần như người hút (second-hand smokers). Hút cạnh trẻ con là tội ác.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: