Gặp Trần Đĩnh  “Đèn cù” ở Sài Gòn

31/07/2015
Trần Đĩnh. Ảnh: HM

Trần Đĩnh. Ảnh: HM

Năm ngoái (6-2014) thăm DC, Huy Đức tặng cuốn “Đèn Cù” (tập 1) có chữ ký của Osin hẳn hoi, mình đọc lê thê, ngày này qua ngày khác, mỗi ngày vài trang. Ở vảo cái tuổi lẩn thẩn, có chỗ đọc đi rồi đọc lại cứ như đèn cù, mãi không hết cuốn sách. Về VN chơi dài dài, “Đèn cù” tập 1 vẫn chưa đọc đến trang cuối.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: