Gặp gỡ tại Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng

Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Ảnh: HM
Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Ảnh: HM

Chủ Nhật (2-8-2015), nhờ có bạn Ngà Voi kết nối, TBT Cua Times được gặp một số thành viên của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng (1944-2014) tại quán café 30-4 nổi tiếng phía sau Dinh Độc lập.

Continue reading “Gặp gỡ tại Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng”