Áo vải và tượng đồng

04/08/2015
Tượng cụ Hồ trên đảo Cô Tô. Ảnh: HM

Tượng cụ Hồ trên đảo Cô Tô. Ảnh: HM

Mấy hôm nay Hà Nội trời mưa tầm tã, sáng mưa, chiều mưa, đêm rả rích, nhớ mùa thu 1969 ngày cụ Hồ ra đi, mưa cũng nhiều như vậy.

Tố Hữu viết bài thơ “Bác ơi” có lẽ từ đáy lòng “Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa//Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: