Nước Mỹ và những tượng đài do dân, vì dân

Bút chí. Ảnh: HM
Bút chí. Ảnh: HM

Nếu ai hỏi về tượng đài nước Mỹ, có thể nói ngắn gọn, nhà nước đóng góp rất ít, người dân tự nguyện đóng góp nhiều, vì chính họ mới là người đánh giá nhân vật nào khả kính mang lại giá trị chung khi họ “rút hầu bao”.

Continue reading “Nước Mỹ và những tượng đài do dân, vì dân”