Làm thế nào để thông điệp được lắng nghe?

TBT Cua Times đang trình bày các kỹ năng truyền thông điệp. Ảnh: Đỗ Hà
TBT Cua Times đang trình bày các kỹ năng truyền thông điệp. Ảnh: Đỗ Hà

Trong chuyến đi Đà Nẵng vừa qua, tôi tham gia tập huấn về kỹ năng truyền thông và tiếp cận thông tin và có trình bày một số ý kiến về làm thế nào để thông điệp được lắng nghe. Trao đổi với học viên, nhiều bạn tỏ ra thích cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng “mưa dầm thấm lâu” của Cua Times.

Continue reading “Làm thế nào để thông điệp được lắng nghe?”