KT gia Miệt vườn bàn về chính sách tỷ giá của Trung Quốc

Ảnh: Economist
Ảnh: Economist

Trung quốc hiện đang thực hiện chính sách sách tỷ giá thả nổi có kiểm soát. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC – The People’s Bank of China – lại People !) theo dõi và quản lý chặt chẽ giá trị của đồng nhân dân tệ thông qua việc ấn định tỷ giá giao dich hàng ngày giữa nhân dân tệ với đô la Mỹ và các đồng tiền chủ chốt khác.

Continue reading “KT gia Miệt vườn bàn về chính sách tỷ giá của Trung Quốc”