Qui tắc Ứng xử trong Hiệu Minh Blog

Cách ứng xử. Ảnh: Internet
Cách ứng xử hiệu quả. Ảnh: Internet

Entry này nhằm giới thiệu Qui tắc Ứng xử trong cộng đồng Hiệu Minh blog nhằm chấn chỉnh những rối loạn vừa qua. Đã tới lúc chúng ta cần ứng xử với nhau qua những qui tắc chung. Đây là một số ý kiến của chủ blog và mong bạn đọc đóng góp thêm. Blog đã để riêng một mục trên Menu gọi là Qui tắc Ứng xử, kể từ hôm nay 16-8-2015, Admin sẽ thực thi những qui tắc chung này.

Continue reading “Qui tắc Ứng xử trong Hiệu Minh Blog”

Alan Phan: Phá giá tiền và ‘tử huyệt’ khó hồi phục của TQ

Yuan and Dollar
Yuan and Dollar. Ảnh: internet

Một hậu quả nghiêm trọng mà lãnh đạo Trung Quốc chịu hy sinh là niềm tin của nhà đầu tư, đối tác nước ngoài… về dài hạn. Đây sẽ là một “tử huyệt”, khó hồi phục.

Continue reading “Alan Phan: Phá giá tiền và ‘tử huyệt’ khó hồi phục của TQ”