Thị trường chứng khoán Trung Quốc và Thế giới

Toàn cảnh khủng hoàng từ 1929 đến nay.
Toàn cảnh khủng hoàng nghiêm trongj từ 1929 đến nay.

Ảnh trái: China Stock Index (CSI) từ đầu năm tới nay. Ảnh phải: Những ngày đen tối của thê giới trong lịch sử kể từ 1929.

Continue reading “Thị trường chứng khoán Trung Quốc và Thế giới”

Một giờ trò chuyện với Quách Tiên sinh IT

Quách Tuấn Ngọc tại VP Cục CNTT. Ảnh: HM
Quách Tuấn Ngọc tại VP Cục CNTT. Ảnh: HM

Khi entry Thư gửi Tiên sinh IT lên blog và FB được vài giờ thì Quách Tiên sinh (Quách Tuấn Ngọc) đã xuất hiện, bạn đọc vỡ ra nhiều điều khác mà như anh nói, chưa phải thời điểm đưa vào hồi ký.

Continue reading “Một giờ trò chuyện với Quách Tiên sinh IT”