Cái tivi và cây cau của cha mẹ tôi

28/08/2015
Cây cau nay đã trổ hoa nhưng người mẹ ăn trầu đã khuất. Ảnh; HM

Cây cau nay đã trổ hoa nhưng người mẹ ăn trầu đã khuất. Ảnh; HM

Vào ngày lễ Vu lan, chú em nhắn, anh ơi, viết gì đi. Mua chùm nhãn, mấy bông cúc vàng mà cả bố mẹ tôi đều thích, thắp nén hương gọi là nhớ cha me, và những người đã khuất. Định bảo chú em đốt vàng mã cái tivi và mấy chùm cau, nhưng lại thôi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: