Xang Hứng: Chuyện anh Bắc

Đỗ Huy Bắc. Ảnh: HM
Đỗ Huy Bắc. Ảnh: HM

Bà mụ phải nghiến răng phát mạnh 7 cái vào mông, thằng bé mới chịu cất tiếng khóc chào đời.

Nằm trên chiếc giường cứng lạnh của nhà hộ sinh Cây Đa Nhà Bò thở dốc, mồ hôi nhễ nhại giữa cái rét ngọt ngày đầu năm, sản phụ ngất lịm khi nghe tiếng bà đỡ: “Thằng này đẻ thiếu tháng, có 2 cân 1 thôi, chắc chả sống thọ được, 40 tuổi đã là phúc lắm” !

Continue reading “Xang Hứng: Chuyện anh Bắc”