S. Demura: Nếu dự báo 70 ngàn rúp ăn 1USD cũng không ngoa

04/09/2015
Demura in Riga. Ảnh: Internet

Demura in Riga. Ảnh: Internet

Bản dịch của còm sỹ TamHmong

Lời giới thiệu. Stefan Demura là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới tài chính và truyền thông Nga. Ông là một nhà kinh doanh sản phẩm tài chính và là một nhà phân tích tài chính độc lập. Ông còn rất nổi tiếng như một nhà tiên tri kinh tế “tận thế”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: