Chuẩn đúp của RFA tiếng Việt?

08/09/2015
Trang RFA tiếng Việt. Ảnh: HM từ màn hình.

Trang RFA tiếng Việt. Ảnh: HM từ màn hình.

Về DC nghe hai tin liên quan đến nhà báo bị liên lụy vì Facebook: (1) Tại Việt Nam, anh Đỗ Hùng (Mr. Đỗ) bị mất ghế Phó Tổng Thư ký tòa soạn Báo điện tử Thanh Niên và bị tước thẻ nhà báo. (2) Tại Hoa Kỳ, anh Lê Diễn Đức bị đài Á châu Tự Do (RFA – Radio Free Asia) hủy hợp đồng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: