Hà Nội và Washington DC khác nhau những gì?

12/09/2015
Hà Nội nhấp nhô nhà cửa. Ảnh: HM

Hà Nội nhấp nhô nhà cửa. Ảnh: HM

Hồi tôi về Hà Nội vài tháng, có một câu các bạn hỏi không thể trả lời trong 5 phút, đó là Hà Nội và Washington DC (gọi tắt là DC – District of Columbia) khác nhau những gì.

Để tránh xung đột về những thói quen, entry này liệt kê một số điểm, viết vui là chính, không có ý phân biệt đối xử. Nếu có gì sai sót hoặc chưa chính xác, xin góp ý hoặc đóng góp thêm. Thank You.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: