Alan Phan: IT và Nông nghiệp là hai mũi nhọn của Việt Nam

15/09/2015
Đại tướng VN Giáp thăm Viện Tin học 8-1990. Ảnh: tư liệu Cua Times.

Đại tướng VN Giáp thăm Viện Tin học 8-1990. Ảnh: tư liệu Cua Times.

BBC VN. Tiến sĩ Alan Phan từng trải nghiệm mấy chục năm trên thương trường quốc tế, từ châu Mỹ, châu Phi sang châu Á với thất bại cũng như thành công và những kinh nghiệm làm ăn đã được ông ghi lại qua mười một đầu sách.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: