Tượng Titov trên đảo…Titov

16/09/2015
Cẩ băng khánh thành tượng Titov. Ảnh: LĐO.

Cẩ băng khánh thành tượng Titov. Ảnh: LĐO.

Hơn 500 năm trước, trong bài thơ Lộ nhập Vân Đồn, Nguyễn Trãi đã gọi vịnh Hạ Long là “kỳ quan đá dựng giữa trời cao”. Chắc ông không thể nghĩ rằng, 5 thế kỷ sau, vịnh này bắt đầu có kỳ quan “tượng dựng giữa trời cao”. Đó chính là tượng Titov trên đảo Titov.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: