Lan man về TPP

07/10/2015
Bản đồ TPP trong mối tương quan APEC, ASEAN, NAFTA, EU. Ảnh: VOA

Bản đồ TPP trong mối tương quan APEC, ASEAN, NAFTA, EU. Ảnh: VOA

TPP đã được ký nhưng phải đợi Quốc hội của 12 nước nhất trí giơ tay mới xong, trong đó Quốc hội Mỹ đóng vai trò quan trọng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: