Tổ quốc gọi tên…ai?

08/10/2015

Chém gió cuối tuần cho vui, mấy khi lôi được các nhà thơ lên thớt nhân sự kiện có hai người nhận là tác giả bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: