Hội An trong mắt…Dove

10/10/2015
Bình minh trên Palm Garden Resort. Ảnh: Dove

Bình minh trên Palm Garden Resort. Ảnh: Dove

Bài và ảnh của anh Dove. Nhân thể cảm ơn chị Snowlion đã giúp cho bà con gặp khó và để cho anh Dove có thời gian sáng tác. 😛

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: