Khẩu chiến Hillary Clinton – Bernie Sanders

13/10/2015
Sanders - Clinton Debate. Ảnh: Internet

Sanders – Clinton Debate. Ảnh: Internet

Dự định vào 8:30 tối nay (giờ DC – 7:30 sáng tại Hà Nội) CNN sẽ truyền trực tiếp cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Tổng tống, đó là hai cụ Hillary Clinton và TNS Bernie Sanders.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: