Bs. Nguyễn Tiến Bửu: ‘Chưa hề thấy dự án TQ chống sốt rét’

14/10/2015
Bà Đồ U U có giúp gì cho VN? Ảnh: AP.

Bà Đồ U U có giúp gì cho VN? Ảnh: AP.

BBC VN. Đã không có hợp tác giữa Trung Quốc với Việt Nam để giúp miền Bắc Việt Nam điều trị hoặc nghiên cứu chống bệnh sốt rét trong thời kì chiến tranh, theo lời một nhân chứng, cựu chuyên gia chống sốt rét của Bắc Việt.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: