Phát biểu của bà NT Quyết Tâm: Cái tít VS Nội dung

26/10/2015
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm. Ảnh: VNN

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm. Ảnh: VNN

Dường như khi so tít với nội dung thì VNN đã lựa chọn tít câu views và gây hiểu lầm ý của người phát biểu vì bỏ đi chữ “NẾU”.

Trên VNN có bài báo “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc” làm thế giới mạng lề trái sôi sục.

Read the rest of this entry »


Thu vàng trong Bluemont Park

26/10/2015
Rừng đã sang thu. Ảnh: HM

Rừng đã sang thu. Ảnh: HM

Mấy ảnh mùa Thu đang đến các bạn ngắm cho mát mắt đầu tuần đi làm. Nhấn đúp chuột vào ảnh để xem cỡ lớn hơn. Have fun.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: