Gặp bọ Lập và bác Thuyết ở Hà Nội

03/11/2015
Hai bác Lập Thuyết. Ảnh: HM

Hai bác Lập Thuyết. Ảnh: HM

Báo cáo bà con, Tổng Cua đã hạ cánh an toàn tại Nội Bài trưa thứ 7 (31-10-2015) sau chuyến bay DC-London-Bangkok-Hà nội dài 24 tiếng. Nhiệm vụ rất đặc biệt sẽ nói sau.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: