Môn Lịch sử: PROs and CONs

17/11/2015
US Report Card -2014

US Report Card -2014

Nhớ hồi xem phim “Ông cố vấn”, bị ảnh hưởng bời bà Trần Lệ Xuân và cố vấn Ngô Đình Nhu, nhưng nhớ lung tung, cô bạn hỏi, anh Cua ơi, Bùi Thị Xuân có phải là vợ Ngô Đình Diệm vì nhà cô ở phố đó. Tôi im không dám nói gì. Không biết Sử khổ thế đó.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: