Tổng Cua trả lời PV: Dân – quan và văn hóa mạng xã hội

22/11/2015
Blog. Ảnh: Internet

Blog. Ảnh: Internet

(Pháp luật Tp HCM)– Mạng xã hội ở Việt Nam đang phát triển rất mạnh nhưng hiện chưa có “xương sống” để kiểm soát sự phát triển. Các nhà báo thì có hội nhà báo nhưng mạng xã hội thì lại chẳng có hội nào đứng ra bảo vệ và giám sát, uốn nắn sự hoạt động của các hội viên.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: