Đòi nợ kiểu xã hội đen VS quyền lực Zuckerberg

25/11/2015
Tam hoàng. Ảnh: Internet

Tam hoàng. Ảnh: Internet

Đòi nợ kiểu xã hội đen có từ xa xưa và sẽ còn mãi nếu pháp luật không nghiêm minh. Tuy nhiên với sức mạnh của Facebook với hàng tỷ người dùng thì việc đòi nợ lại dễ dàng, văn minh và hợp pháp hơn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: