Lý lịch đoàn viên…Cua

06/12/2015
Lý lịch và quyết định vào đoàn. Ảnh: tư liệu gia đình

Lý lịch và quyết định vào đoàn. Ảnh: tư liệu gia đình (chữ cu lớp 7 đẹp phết)

Sau mấy chục năm lăn lộn, bây giờ Tổng Cua mới có thời gian ngắm lại.,.lịch sử. Hôm qua dọn kho vớ được quyển Lý lịch ĐOÀN VIÊN, giấy nâu nâu đã úa vàng, có trang đã rách, nhưng về cơ bản không mất tờ nào, kể từ quyết định kết nạp đến giấy ra đoàn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: