Hiền tài đi dễ khó về

07/12/2015
Bản đồ chảy máu chất xám. Ảnh: internet

Bản đồ chảy máu chất xám. Ảnh: internet

Năm 1946, cụ Hồ trong một chuyến sang Pháp đã mang về đội ngũ trí thức trẻ như Đặng Văn Chung, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa…. Sau này, họ trở thành những cán bộ đầu ngành, đặt nền móng khoa học cho nước nhà. Một thời chất xám từng chảy về đất Việt.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: