Venezuela – Chavismo o Muerte

09/12/2015
Ủng hộ MUD ra đường. Ảnh: Internet

Ủng hộ MUD ra đường. Ảnh: Internet

Mấy ngày nay, các hãng tin quốc tế thi nhau chạy dòng tin, phe đối lập (Democratic Unity Alliance – MUD – Liên minh Đoàn kết)  tại Venezuela vừa thắng trong cuộc bầu cử vào Quốc hội, giành 99 ghế trong tổng số 167 ghế. MUD tự tin sẽ còn 16 ghế nữa trong số phiếu chưa kiểm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: