Tập Cận Bình kêu gọi “Chủ quyền mạng”

17/12/2015

Tập Cận Bình

BBC VN. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia tôn trọng “chủ quyền trên mạng” của nhau và tôn trọng các mô hình quản trị internet khác biệt tại Hội nghị Internet Quốc tế Bắc Kinh.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: