Café với anh Nguyễn Vĩnh

18/12/2015
Anh Nguyễn Vĩnh. Ảnh: HM

Anh Nguyễn Vĩnh. Ảnh: HM

Tuần trước, Huy Đức nhắn mình liên lạc với anh Nguyễn Vĩnh để nhận cuốn sách “Khí phách Trần Quang Cơ” do bác gái Trần Thị Vượng, phu nhân của cố Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ, gửi tặng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: