Gặp anh Dương Trung Quốc

24/12/2015
Anh D T Quốc và anh Nguyễn Vĩnh. Ảnh: HM

Anh D T Quốc và anh Nguyễn Vĩnh. Ảnh: HM

Thứ 6 (18-12-2015) tuần trước, nhờ anh Nguyễn Vĩnh kết nối, Tổng Cua gặp được đại biểu hot-man Dương Trung Quốc ngay cạnh Bảo tàng Lịch sử. Anh Quốc nổi tiếng đến nỗi mà thằng cu mang đồ uống ở Le Bon Café cũng nhận ra “Bác có phải là Dương Trung Quốc không ạ?”

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: