Anh Bút Lông tìm…Admin

05/01/2016
Người ơi người ở đừng về. Ảnh: HM

Trợ lý diễn đàn của anh Phan Lợi. Ảnh: HM

Nhà báo Bút Lông (Phan Lợi – báo PL Tp. HCM), chủ admin diễn đàn Nhà báo trẻ, vừa công bố tìm người thay anh để quản lý Diễn đàn có gần 12 ngàn thành viên và 9 ngàn đang ở hàng đợi đến lượt.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: