Vài kỷ niệm với nhà số 6 Đinh Công Tráng

08/01/2016
Bạn Nguyễn Hoàn Vũ cảm ơn người dự lễ tang bố Lê Thành Vân. Ảnh: HM

Bạn Nguyễn Hoàn Vũ cảm ơn người dự lễ tang bố Lê Thành Vân. Ảnh: HM

Kính viếng hương hồn bác Lê Thành Vân, thọ 94 tuổi.

Nhớ hè 1977 cánh du học ở Warsaw về nước, mấy anh nhà quê sang thẳng Ba Lan sống với quý tộc 6-7 năm cũng không thành người phố thị. Ở Hà Nội mấy tháng chẳng có nhà cửa, may có bạn Nguyễn Hoàn Vũ, nhà số 6 Đinh Công Tráng cho ở nhờ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: