OXFAM: 1% người giàu nắm nửa tài sản thế giới

19/01/2016
Nếu chia lãnh thổ Hoa Kỳ cho giầu nghèo thì 40% thế giới chỉ có mỗi chấm đỏ. Ảnh: Occupy

Nếu chia lãnh thổ Hoa Kỳ cho giầu nghèo thì 40% dân Mỹ được chia mỗi chấm đỏ. Ảnh: Occupy

Theo tổ chức Oxfam, nửa số của cải trên toàn thế giới nằm trong tay 1% người giàu nhất.

Tổ chức này sử dụng thông số từ báo cáo của Credit Suisse hồi tháng 10/2015 và sẽ kêu gọi lãnh đạo các nước trong hội nghị tuần này tại Davos giải quyết bất bình đẳng xã hội.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: