Normal News: TBT Nguyễn Phú Trọng trúng cử tới 80% phiếu bầu

26/01/2016
80% và 20%

80% và 20%

Đây là lần đầu tiên HM Blog đưa tin chưa có kiểm chứng từ báo chí lề phải.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: