Chúc mừng Bộ trưởng Phạm Bình Minh

27/01/2016
Hai ông Minh :)   Ảnh: Từ máy của HM

Hai ông Minh 🙂 Ảnh: Từ máy của HM

Trong suốt những năm viết blog và báo chí, tôi luôn canh cánh trong lòng về nền ngoại giao xứ Việt không được coi trọng. Bộ trưởng Phạm Bình Minh chỉ là ủy viên trung ương và không được tham dự những chuyện quan trọng của đất nước.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: