Chuyện ngày xưa ở hai nhà số 6

31/01/2016
Gặp lại sau 40 năm. Ảnh từ máy HM.

Gặp lại sau 40 năm. Ảnh: anh Dũng. Từ phải sang: Anh Bình, chị Hiền, Hạnh, Hương, Bình, Hường, Cua, hàng sau: Vũ, Liên.

Entry ghi lại chuyện hai nhà số 6 của phố Đinh Công Tráng và Tăng Bạt Hổ. Hồi ở Washington DC khi bàn về các thế hệ G (generation), có người nói vui, thế hệ 1G chỉ làm mà không ăn, 2G có ăn mới làm, 3G ăn nhưng không làm, và 4G thì muốn ăn phải phá.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: