Ngà Voi: Lan man về ăn Tết

10/02/2016
Đào bích trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: HM

Đào bích trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: HM

Tại sao lại bảo là ăn tết mà không phải là chơi tết, vui tết? Có nhiều lý giải.

Người cho rằng, do ngày xưa người Việt nghèo đói, kể cả các vùng nông thôn ngày nay vẫn còn nghèo đói, tết là dịp để quần tụ, ăn uống, cỗ bàn, nên gọi là ăn tết.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: